Kunst & cultuur basisonderwijs gemeente Losser

Op initiatief vanuit het onderwijs werd 22 jaar geleden de Stichting CBL opgericht.

Zowel de basisscholen als de gemeente Losser waren het destijds eens over de opvoedkundige waarden van kunstzinnige vorming en cultuureducatie.

Voor alle kinderen in Losser geldt dat zij tijdens hun basisschoolperiode kennis maken met kunst, cultuur en cultuurhistorie.