Afscheidscadeau groep 8 “Losser laat je niet los”

LOSSER – In juli sluiten de scholen de deuren. De meeste kinderen keren na de vakantie weer terug naar hun vertrouwde school. Alleen de leerlingen van groep 8 laten de basisschool definitief achter zich. Als afscheidscadeau krijgen de schoolverlaters een fraai boekwerk mee.  De Stichting Culturele Basisvorming is blij ook dit jaar deze kindergids weer aan de kinderen van groep 8 te kunnen overhandigen.

boekje2

De Stichting Culturele Basisvorming ontstond in 1989 vanuit het schooldirecteurenoverleg. Slechts één doel stond het stichtingsbestuur voor ogen: de jeugd zoveel mogelijk laten kennismaken met alles wat onder de grote noemer cultuur wordt samengevat. Met bijdragen van de scholen, subsidie van de gemeente en bijdragen van de Rabobank werden de programma’s ingekocht om door de gebundelde scholen te worden benut.

Het idee ontstond de Losserse culturele erfgoederen in een leerprogramma op te nemen. Met projecten over steenfabriek De Werklust. Erve Kraesgenberg, de Staringgroeve en de Dorpsbleek is voor elke leeftijdsgroep een lesprogramma ontwikkeld. Maar er was nog een wens. Alle schoolverlaters een blijvende herinnering meegeven aan het einde van hun schooltijd op de basisschool. De Kindergids is een wegwijzer in de geschiedenis en langs culturele erfgoederen van de gemeente Losser. De rode draad van het verhaal is een zwerftocht van twee kinderen door de gemeente Losser waarbij ze in aanraking komen met alles wat Losser mooi en boeiend maakt.

Het boekje is ook te koop bij:

  • De Steenfabriek
  • Erve Kraesgenberg
  • VVV Losser