Disclaimer

Aansprakelijkheid

Stichting culturele basisvorming Losser heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Stichting culturele basisvorming Losser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Stichting culturele basisvorming Losser garandeert niet dat de op de website te vinden informatie ten allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Stichting culturele basisvorming Losser gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op de website van Stichting culturele basisvorming Losser links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor  Stichting culturele basisvorming Losser op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Stichting culturele basisvorming Losser aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Stichting culturele basisvorming Losser de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op de website van Stichting culturele basisvorming Losser gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van delen van de site is toegestaan, mits met schriftelijke toestemming van Stichting culturele basisvorming Losser. Dit geldt voor vermenigvuldiging, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Gebruik van bovengenoemd materiaal voor het vervaardigen van werkstukken en spreekbeurten is wel toegestaan zonder toestemming.

Privacy verklaring

Stichting culturele basisvorming Losser bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Stichting culturele basisvorming Losser worden verstrekt. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.  De gegevens zullen zonder toestemming nooit worden gedeeld met derden.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Stichting culturele basisvorming Losser zijn verbonden.

Cookies

Bij het gebruik van Stichting culturele basisvorming Losser kunnen door de website van Stichting culturele basisvorming Losser zgn. cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van Stichting culturele basisvorming Losser wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend en zijn tevens bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee u de website van Stichting culturele basisvorming Losser bezoekt. Stichting culturele basisvorming Losser maakt geen gebruik van advertentiesystemen die uw surfgedrag analyseren.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

Stichting culturele basisvorming Losser behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Voor vragen of nadere info kunt u contact opnemen met de cultuurcoach van Stichting culturele basisvorming Losser: