Bezoeken cultureel erfgoed afgezegd

De stichting Culturele Basisvorming Losser heeft de bezoeken aan de cultureel erfgoed projecten afgezegd. Het gaat om het project bij Erve Kraesgenberg, de koffer van Jan: de koffer was al afgegeven bij de verschillende scholen en wordt t.z.t weer opgehaald. De bezoeken aan de Bleek, project Hai’t a beurt. De bezoeken aan de steenfabriek, het geheim van de steenfabriek. De bezoeken…

Rooster groep 2 bezoek Erve Kraesgenberg 2020

“De koffer van meneer Jan” Locatie: Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, Losser Ter voorbereiding: de koffer wordt op tijd bij school afgegeven door Pien Aanwezig bij Erve Kraesgenberg om 09.00 uur, dan staan de vrijwilligers klaar! Het bezoek duurt tot 11.30 uur Tassen op school laten, allergie doorgeven ( krentenbol/drinken bij E.K.) De begeleiders lopen per groepje mee met de kinderen de…

Rooster bezoek steenfabriek groep 2020

Cultureel erfgoed Project : “Het geheim van de steenfabriek “ Voorbereiden op school met het daar aanwezige lesmateriaal ;  overig materiaal krijgen de kinderen bij de steenfabriek uitgedeeld Graag op tijd aanwezig zodat de groep op de aangegeven tijd kan starten: 1e groep 08.45 uur – 11.00 uur 2e groep 11.15 uur – 13.15 uur Er is een pauze waarin de…

Rooster workshop Prehistorische dieren groep 5 / 2020

Locatie : op school, in de klas of handenarbeidlokaal Docent: Mirjan Koldeweij  ( www.kunstvankoldeweij.nl) Tijd: 08.45 uur – 12.00 uur Aanwezigheid leerkracht gewenst ( bij meer dan 20 leerlingen extra begeleider) Vraag de kinderen een oude handdoek mee te nemen die na afloop weggegooid mag worden i.v.m. vrijkomend stof en bescherming tafeltje **  Let op: school heeft workshop bij andere school,…